Dodatečná přihláška do série

Online p?ihlášky už jsou uzav?ené. Dodate?né p?ihlášky do hodnocení seriálu budou p?ijímány mezi 16.05.2023 a 10.08.2023 mailem na: info@marathon-man.eu. P?i takovéto dodate?né p?ihlášce se platí startovné u jednotlivých po?adatel? závod?!