Přihláška pro ročník 2021

Přihláška podána a startovné zaplaceno před 15.03.2021:

3 maratony 109,- EUR / 2.790,- Kč

Přihláška podána a startovné zaplaceno mezi 16.03.2021 a 15.05.2021:

3 maratony 119,- EUR / 2.990,- Kč


Důležité: Po přihlášce do série a zaplacení startovného se musí každý účastník ještě registrovat u každého závodu zvlášť a vybrat si požadovanou trasu. Další informace najdete u přihlášek k maratonům.

NOVÝ! Vybrané akce jsou nezávazné, změny jiného závodu jsou možné až 2 týdny před příslušným závodem! Opětovné registrace a pozdní zápisy do klasifikace sérií budou přijímány mezi 16. květnem 2021 a 10. červnem 2021 e-mailem na adresu V případě pozdní registrace musí být startovné uhrazeno přímo příslušnému pořadateli!