MarathonMan - největší MTB maratónská série Evropy!

V roce 2023 se očekává opět více než 8.000 účastníků na pěti závodech série MarathonMan!

Startovní výstřel bude letos v českém nízkém pohoří. Král Šumavy v Klatovech naláká na konci května již po devětadvacáté do snové krajiny Národního parku Šumava více než 2500 motorkářů. Prohlídka pak pokračuje na Malevil Cup a jeho oblíbené trasy Lužickými a Žitavskými horami.

16. července bude následovat 26. ročník Salzkammergut Trophy v Rakousku, který se odehraje ve fantastickém horském světě v oblasti světového dědictví UNESCO Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut. Začátkem srpna se v Seiffenu koná nejstarší maraton horských kol v Německu Erzgebirge Bike Marathon, který se koná již po třicáté. Finále se uskuteční v rámci KronplatzKing v St. Vigil v Itálii. Závod vede úchvatnými scenériemi v jihotyrolských Dolomitech a jeho součástí je i fantastický 9kilometrový singletrail.

Termíny 2023
27.05.2023 Author Král Šumavy, Klatovy (CZE)
17.06.2023 Malevil Cup, Jablonné v Podještedí (CZE)
15.07.2023 Salzkammergut Trophy, Bad Goisern (AUT) 
06.08.2023 Erzgebirgs-Bike-Marathon, Seiffen (GER)
02.09.2023 KronplatzKing, St. Virgil (ITA)

 

Startovné a přihláška do seriálu

- p?i p?ihlášení a uhrazeném startovném do 31.01.2023

3 maratony 109,- EUR / 2.700,- CZK
4 maratony 139,- EUR / 3.400,- CZK
5 maratony 159,- EUR / 3.900,- CZK


- p?i p?ihlášení a uhrazeném startovném od 01.02.2023 do 15.05.2023 (v?etn?)

3 maratony 119,- EUR / 2.900,- CZK
4 maratony 149,- EUR / 3.650,- CZK
5 maratony 169,- EUR / 4.150,- CZK


Pozor! Každý ú?astník se musí p?ed ukon?ením p?ihlášek jednotlivých maraton? registrovat ješt? v p?ihlašovacím systému po?adatele k jednotlivým trasám, které si zvolil!
Zvolené maratony jsou závazné, p?ehlašování na jiné závody není možné!

Dodate?né p?ihlášky jsou možné od 16.05.2023 do 16.08.2023 prost?ednictvím e-mailu info@marathonman-europe.eu. P?i dodate?né p?ihlášce se startovné platí p?ímo u jednotlivých závod?!


Bankovní spojení v ?eská republika
?eská spo?itelna, Jablonné v Podješt?dí
P?íjemce: Pakli sport klub

P?evod v CZK
?íslo ú?tu: 020036-0904093369/0800

P?evod v EUR
IBAN: CZ43 0800 0000 0017 6526 2293
BIC: GIBACZPX

 

Plnění - bonusy

Všichni cyklisté, kte?í se zaregistrují do 15. kv?tna, obdrží dárek od ELEVEN v MME designu. 

Všichni ú?astníci, kte?í dokon?í alespo? 3 maratony, budou za?azeni do výsledkové listiny a na konci sezóny pro n? bude p?ipraven diplom ke stažení. Titul "MarathonMan 2023" a dog tag medaili však získají pouze ti ú?astníci, kte?í ujedou více než 300 kilometr?. Medaili zašleme poštou koncem ?íjna.

Hodnocení

Vzorec výpočtu bodů do žebříčku MarathonMana zní:

"nejlepší čas dne na trase x maximální počet bodů na trasu / vlastní čas".

Čas nejlepšího závodníka v sekundách odpovídá maximu bodů na každou trasu. Následně umístění závodníci dostanou příslušný podíl bodů vzhledem k vítězi.

Příklad:
Vítězný čas: 3 h 28 min 47 s = 12.527 s = 10.000 bodů.
Čas účastníka MME: 4 h 1 min 23 s = 14.483 s = 8.649 bodů

Tři nejlepší výsledky se na závěr sečtou. Kdo absolvuje všech pět závodů, dva nejhorší výsledky se mu škrtnou.

Každý účastník si může na každém maratonu vybrat libovolnou trasu. Za delší tratě je však více bodů.

Kategorie
Ženy: 2004 a starší
Handikepované ženy: 2004 a starší
Muži: 2004 – 1984
Muži Master: 1983 - 1974
Muži Senior Master: 1973 a starší
Handikepovaní muži: 2004 a starší

Nejlepší tři v každé kategorii dostanou na finále trofeje a věcné ceny.

Hodnocení kategorie HANDICAP
Pro hodnocení hendikepovaných platí: C1/C2 budou hodnoceni s C3/C4/C5. Při hodnocení seriálu dostanou C1/C2 o 10 % více bodů.

Pro zařazení do teto kategorie, prosíme o zaslání informace o typu vašeho handicapu na e-mail info@marathonman-europe.eu.